کاربر مهمان، خوش آمديد!  ( ورود - عضويت )   امروز 8 فروردين ماه ، 1394
 
منوی سایت

 

زندگینامه

Biography

 

کتاب های چاپ شده

Printed books

 

مقالات چاپ شده در نشریات معتبر داخلی و خارجی(1)

مقالات چاپ شده در نشریات معتبر داخلی و خارجی (2)

مقالات چاپ شده در نشریات معتبر داخلی و خارجی (3)

Published articles in local and international journals 1

Published articles in local and international journals 2

  

مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های علمی 1

مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های علمی 2

Scientific papers presented at seminars and conferences

 

فعالیت های آموزشی

Educational Activities

 

 فعالیت های پژوهشی

Research activities

 

 فعالیت های اجرایی

Administrative activities

 


جستجوساعت

آب و هوا

 
مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های علمی
 

  مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های علمی

1- جایگاه راهنمایی و مشاوره در توسعه کشور، سمینار جایگاه راهنمایی و مشاوره در جامعه، دانشگاه تربیت معلم، 1371.

2- راهنمایی شغلی و مشکلات آن، اولین سمینار راهنمایی و مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی ، 1372.

3- جایگاه راهنمایی و مشاوره شغلی در آموزش و پرورش، سمپوزیم نقش آموزش ابتدایی و جایگاه مطلوب آن در جامعه، آموزش و پرورش استان اصفهان، 1373.

4- جایگاه خانواده و مدرسه در رشد...، پنجمین مجمع علمی جایگاه تربیت، وزارت آموزش و پرورش ، 1373.

5- نقش خانواده در رشد عواطف نوجوانان، سمینار مسائل جوانان و نوجوانان ،  دانشگاه آزاد خوراسگان، 1373.

6- طلاق و استرس حاصل از آن، اولین سمینار استرس و بیماری های روانی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1374.

7- رضایت شغلی معلمان و ارتباط آن با مدیریت آموزشی، سمینار مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی، 1374.

8- نقش راهنمایی و مشاوره در بهداشت روانی...، همایش علمی کاربردی بهبود کیفیت آموزش عمومی، آموزش و پرورش تهران ، 1374.

9- نقش راهنمایی و مشاوره در ازدواج موفق، همایش کشوری نقش ازدواج در بهداشت روانی دانشجویان ، وزارت بهداشت و درمان، 1375 (برنده جایزه مقاله اول همایش و دریافت لوح تقدیر) .

10- اشتغال زن: محاسن و محدودیت ها، دومین سمینار راهنمایی و مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، 1376.

11- بررسی میزان عقاید غیر منطقی در ...، دکتر عبداله شفیع آبادی و همکار ، دومین سمینار راهنمایی و مشاوره ، دانشگاه علامه طباطبایی، 1376.

12- ارزشیابی دیدگاه های دانشجویان ...، نخستین سمینار آموزش عالی در ایران، وزارت علوم و دانشگاه علامه طباطبایی، 1376.

13- نقش راهنمایی و مشاوره شغلی در توانبخشی حرفه ای معلولین، کنگره سراسری توانبخشی حرفه ای معلولین ایران، سازمان بهزیستی کشور، 1376.

14- نقش آموزش والدین در بهداشت روانی کودک، سمینار اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان ، دانشگاه علامه طباطبایی و آموزش و پرورش استثنایی، 1377.

15- کاربرد نظریه مراجع- محوری در مشاوره شغلی، دومین سمینار انجمن مشاوره ایران، 1378. (برای اولین بار)

16- راهنمایی شغلی و بهره وری، سومین سمینار انجمن مشاوره ایران ، 1379.

17- راهنمایی و مشاوره در اسلام، دومین همایش مشاوره از دید اسلام، معاونت پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری ، 1379.

18- نظریه یادگیری اجتماعی در تصمیم گیری شغلی ، چهارمین سمینار انجمن مشاوره ایران ، 1380.(طرح نظریه برای اولین بار) .

19- افت تحصیلی و نقش مشاوره، سومین همایش مشاوره از دیدگاه اسلام، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1381.

20- خدمات شغلی (اطلاع رسانی ، مشاوره، ...) ، همایش نقش اطلاع رسانی شغلی در بازارکار، جهاد دانشگاهی و سازمان اشتغال               فارغ التحصیلان، 1382.

21- نقش اختلافات خانوادگی درافسردگی، دکتر شفیع آبادی و همکار، پنجمین سمینار انجمن مشاوره ایران، 1384.

22- جایگاه تخصص و تجربه درتحقق هدف های مشاوره مدرسه، همایش راهنمایی و مشاوره ای معلمان، وزارت آموزش و پرورش ، 1384.

23- خویشتن پنداری در موفقیت شغلی پزشکان ، دکتر شفیع آبادی و همکار، همایش نقش راهنمایی و مشاوره شغلی در بازارکار، وزارت کار و چند دانشگاه، 1384.

24- بررسی و مقایسه اثربخشی روش های...، دکتر شفیع آبادی و همکار، همایش نقش راهنمایی و مشاوره شغلی در بازارکار ، وزارت کار و چند دانشگاه، 1384.

25- بررسی مسائل و مشکلات انتخاب شغل، دکتر شفیع آبادی و همکار، همایش نقش راهنمایی و مشاوره شغلی در بازارکار، وزارت کار و چند دانشگاه، 1384.

26- چالش های راهنمایی و مشاوره ایران، ششمین سمینار انجمن مشاوره ایران، دانشگاه آزاد رودهن، 1385.

27- جنبه های روانی بارداری به روش رحم جایگزین...، دکتر شفیع آبادی و همکار، سمینار میان رشته ای رحم جایگزین، پژوهشکده فناوری های نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی ، 1386.

28- بررسی وضعیت هدایت تحصیلی در آموزش و پرورش ایران، دکتر شفیع آبادی و همکار، همایش ملی آموزش و پرورش نظری و مهارتی – فرصت ها و چالش ها، وزارت آموزش و پرورش، 1386.

29- دانشگاه کارآفرین و توسعه صنعتی ، هفتمین سمینار انجمن مشاوره ایران، دانشگاه تربیت معلم تهران، 1386.

30- بررسی مسائل و مشکلات دانشجویان ...، دکتر شفیع آبادی و همکار، هفتمین سمینار انجمن مشاوره ایران، دانشگاه تربیت معلم تهران، 1386.

31- عوامل موثر در بروز و شیوع سندرم فرسودگی شغلی...، هفته پژوهش، دانشگاه علامه طباطبایی، 1386.

32- بررسی نقش دانشگاه ها در آموزش غیر رسمی کارآفرینی... ، دکتر شفیع آبادی و همکار، اولین سمینار آموزش و یادگیری غیر رسمی ، دانشگاه فردوسی مشهد، 1387.

33- بررسی شیوه ها و راهکارهای ارتقاء سطح بهداشت روانی، دکتر شفیع آبادی و همکار، چهارمین همایش سراسری بهداشت روانی دانشجویان، دانشگاه شیراز، 1387.

34- نظریه پردازی شغلی براساس نظریه روان شناسی انفرادی، هشتمین سمینار انجمن مشاوره ایران، دانشگاه علامه طباطبایی، 1387.

35- کاربرد نظریه های انتخاب شغل، تربیت کودک و یادگیری در کارآفرینی، دکتر شفیع آبادی و همکار، هشتمین سمینار انجمن مشاوره ایران، دانشگاه علامه طباطبایی، 1387

36- جنبه های ناهشیار درانتخاب شغل و رفتار سازمانی ، دکتر شفیع آبادی و همکار، مجموعه مقالات هشتمین سمینار انجمن مشاوره ایران ، 1388.

37- اثر بخشی آموزش ارتباط موثر بر رضایت زناشویی در مادران دانش آموزان مقطع ابتدای شهرستان خرم آباد ، دکتر شفیع آبادی و همکاران ، اولین کنگره نقش زن در سلامت خانواده و جامعه ، دانشگاه الزهراء ، 1388.

38- بررسی اثر بخشی آموزش مهارت حل مساله بر افزایش سازگاری فردی – اجتماعی زنان مطلقه شهر کرمانشاه ... ، دکتر شفیع آبادی و همکاران ، اولین کنگره نقش زن در سلامت خانواده و جامعه ، دانشگاه الزهراء ، 1388.

39-  مقایسه بهداشت روان و فرسودگی شغلی  کارکنان زن شاغل در واحدهای درمانی و غیر درمانی بیمارستان شهید زاده بهبهان ، دکتر شفیع آبادی و همکاران ، اولین کنگره نقش زن در سلامت خانواده و جامعه ، دانشگاه الزهراء ، 1388.

40-  بررسی اثر بخشی مشاوره شغلی به شیوه سازگاری شغلی دیویس بر کاهش عدم احساس موفقیت فردی کارکنان زن دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان ، دکتر شفیع آبادی و همکاران ، اولین کنگره نقش زن در سلامت خانواده و جامعه ، دانشگاه الزهراء ، 1388.

41- اثر بخشی مشاوره شغلی  به شیوه سازگاری شغلی دیویس بر کاهش خستگی عاطفی کارکنان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی بهبهان ، دکتر شفیع آبادی و همکاران ، دومین همایش سراسری دانشجویی مشاوره ، رشد و پویایی ، دانشگاه الزهراء ، 1388.

42- جوان و اشتغال ، نهمین سمینار انجمن مشاوره ایران، دانشگاه آزاد کرج، 1388.

43- تحول و کاربرد مشاوره شغلی، هفته پژوهش، دانشگاه اصفهان، 1388.

44- بررسی رابطه اختلالات اضطرابی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال آخر ... ، دکتر شفیع آبادی و همکار، دانشگاه پیام نور کرج، 1388.

45-بررسی نقش شدت بیماری در اثربخشی روش تصورات ذهنی هدایت شده روی ... ، دکترشفیع آبادی و همکار، اولین همایش یافته های نوین روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، 1388.

46- بررسی نقش سن در اثربخشی روش تصورات ذهنی هدایت شده روی ...، دکتر شفیع آبادی و همکار، اولین کنگره بین المللی سرطان زنان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1388.

47- مقایسه سرسختی روان شناختی در زنان کارآفرین و غیرکارآفرین شهر کرمانشاه، دکتر شفیع آبادی و همکاران، اولین همایش ملی کارآفرینی، دانشگاه کاشان، 1388.

48- نقش مشاوره در کاهش مشکلات دوره بازنشستگی، دهمین سمینار انجمن مشاوره ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، 1389.

49- مقایسه اثربخشی مشاوره به شیوه شناختی-رفتاری سیمونتن (ریلکسیشن به علاوه تلقینات آگاهانه مستقیم درباره مبارزه با بیماری) بر کاهش اضطراب بیماران سرطانی با سطح تحصیلات بالا و پائینف دکتر شفیع آبادی و همکار، دهمین سمینار انجمن مشاوره ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، آبان 1389.

50- اثربخشی آموزشی شناختی – رفتارشادمانی فوردایس...،  اولین همایش ملی راهنمابی ومشاوره ، دانشگاه آزاد اسلامی و احد خمینی شهر، 1389.

51- آسیب های اجتماعی : علل و مداخلات، چهارمین همایش ملی روان درمانی و جامعه  30 داردیبهشت 1389، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

52- نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد، کنکره علمی پیشگیری اولیه از اعتیاد،ستاد مبارزه با مواد مخدر استان خراسان شمالی، 1389.

53- تصمیم گیری از دیدگاه قرآن و روانشناسی، دکتر شفیع آبادی و همکاران، سمینار قرآن ، روانشناسی و علوم تربیتی ، 1389 .

54- Relationship  between   self- efficacy  and  family' s  so cioeconomic  status  with  female highschoolers'  happiness  " international  conference  on  enhancing  Human  potential" nov. 15-17, 2010, paojab unwersity ' ch- andigah .          

55-Comparing the effectiveness of group Cognitive–behavioral couples therapy and group cognitive behavioral therapy in marital satisfaction and depression of combat veterans . shafiabady, et.al, 7th International congress of cognitive Psychotherapy" clinical science" 2010.

56- اثربخشی مراقبت حمایتی به شیوه مشاوره شناختی-رفتاری بر افزایش امید به زندگی بیماران مبتلا به سرطان با سطوح مختلف تحصیلی، دکتر شفیع آبادی و همکاران، سومین کنگره بین المللی مراقبت های حمایتی و تسکینی در سرطان، دانشگاه شهید بهشتی، 1389.

57- بررسی سلامت روان دانش آموزان دختر دوره راهنمایی شهر تهران با پیشرفت تحصیلی متوسط و پایین تر، دکتر شفیع آبادی و همکار، اولین همایش ملی روان شناسی کودک و نوجوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، 1389.

58- جهانی شدن و اشتغال، یازدهمین سمینار انجمن مشاورهایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، 1390.

59- توانمند سازی زنان سرپرست خانوار از راه آموزش مهارت های کارآفرینی (با طراحی جلسات مشاوره شغلی بر اساس الگوی چندمحوری شفیع آبادی)، دکتر شفیع آبادی و همکاران. همایش ملی زنان سرپرست خانوار، دانشگاه شهید بهشتی، مقاله برگزیده در بخش محتوا. 1390

60- بررسی نقش خانواده در پرورش مهارتهای کارآفرینی از دید دانشجویان دارای مهارتهای کارآفرینی، دکتر شفیع آبادی و همکاران، مجموعه مقالات دومین همایش ملی روان شناسی- روان شناسی خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت، اسفند 1390.

61- تاثیر جهانی شدن بر نقش سنتی زنان در خانواده (با نگاهی به مساله کارآفرینی زنان)، دکتر شفیع آبادی و همکاران، کنگره بین المللی خانواده و جهانی شدن، دانشگاه شهید بهشتی، 1391.

 62- Determine and compare Effectiveness of entrepreneurship education Based on Multi- axial model and Theory of constraints and compromises on learning entrepreneurship skills, Dr Shafiabadi , Fekri, Dr nooranipour,Dr Ahghar .for an ORAL presentation at the International Conference on Education and Educational Psychology in Istanbul–Turkey, 10-13 October 2012

63- بررسی نقاط قوت و ضعف آموزش مهارت های کارآفرینی بر اساس نظریه محدودیت و سازش گاتفردسون از دید دانشجویان شرکت کننده در دوره آموزشی " دکتر شفیع آبادی ، فکری، دکتر نورانی پور، دکتر احقر، خردادماه 1391، نخستین همایش ملی مهارت آموزی و اشتغال درایران ، سازمان فنی حرفه ای کشور.

64- اشتغال و سلامت زن-خانواده ، دکتر عبدالله شفیع آبادی ، دوازدهمین سمینار انجمن مشاوره ایران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ، 1391.

65- بررسی اثربخشیدرمان رفتاری – ارتباطی بر بهبود کیفیت رابطه زناشویی ، دکتر شفیع آبادی و همکاران ،  دوازدهمین سمینار انجمن مشاوره ایران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ، 1391

  66-تلفیق الگوی چندمحوری و نظریه یادگیری اجتماعی در آموزش کارآفرینی، دکتر شفیع آبادی و همکار، مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، قم، انتشارات جباری، 1392

67-مقایسه اثربخشی الگوی شفیع آبادی و نظریه گاتفردسون بر ماندگاری رفتار کارآفرینانه، دکتر شفیع آبادی و همکاران، مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، قم، انتشارات جباری، 1392

68-تلفیق الگوی چند محوری انتخاب شغل شفیع آبادی با نظریه گروه درمانی سایکودرام در آموزش رفتار کارآفرینانه ، دکتر شفیع آبادی و همکار ، کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم انسانی ، تهران : مرکز همایش های صدا و سیما ، خرداد 1393.

69-مقایسه اثربخشی دو رویکرد جند محوری بومی و غیر بومی بر مهارت های فردی، بین فردی ، کاربردی، و فکری کارآفرینی دکتر شفیع آبادی و همکاران ، خرداد 1393 ، اولین کنگره بین المللی اقتصاد، مدیریت ، حسابداری و علوم اجتماعی ، دانشگاه گیلان.

70-کاربردهای متنوع الگوی چند محوری در تغییر انواع رفتارهای شغلی ، دکتر شفیع آبادی و همکار ، سومین همایش علوم رفتاری ، اسفند 1392، کیش .

71-کاربرد نظریه پارسونز در اموزش رفتار کارآفرینانه سازمانی به دانشجویان شاغل ، دکتر شفیع آبادی و همکار ، اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار ، بهمن 1392 ، همدان .

72-آموزش باورهای خودکارآمدی شغلی بر میزان سخت رویی کارجویان مرکز مشاوره شغلی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم، دکتر شفیع آبادی و همکاران ، همایش مهارت آموزی و اشتغال در ایران ، خرداد 1391.

73-مقایسه اثر بخشی مشاوره شغلی به شیوه الگوی چند محوری شفیع آبادی با نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز بر مهارت های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت ، کنگره ملی کارآفرینی با تاکید بر بهبود فضای کسب و کار ، دانشگاه تهران ، اسفند 1392.

بازديد : 10682 بار

کلمات کليدي : مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های علمی
عضويت سريع
شناسه :
نام اصلي:
ايميل:
تايپ مجدد:
گذرواژه:
تايپ مجدد:
 

آمار کاربران

مترجم سایت

صفحه اصلي |  جستجو |  دريافت فايل |  آرشيو اخبار |  تماس با ما

استفاده از مطالب سایت فقط با ذکر منبع "سایت دکتر عبدالله شفیع آبادی" مجاز است  

PHPNuke Farsi [MT Edition] Project By PHPNuke.ir

www.mashhadteam.ir